wat zoek je?

maandag 13 maart 2023

POËZIE / Koning Albert II laan 9

🔻

mensen ontvluchten hun land
door oorlog en repressie

mensen slapen op straat in tentjes

mensen worden uit hun tentjes gehaald
door de politie

mensen zoeken onderdak in een leegstaand gebouw

mensen worden uit dat gebouw verjaagd door de politie

mensen slapen weer in tentjes op straat

mensen worden weer verjaagd uit hun tentjes door de politie

mensen zoeken hun heil in een leegstaand gebouw 

de politie verhindert alle toegang tot het gebouw

de politie laat geen eten of drinken toe in het gebouw

mensen mogen omkomen van honger en dorst in het gebouw

de verlichte beschaving heeft 
al haar licht en al haar beschaving
aan de hellehonden gegeven

de lamp knalt in
stukken vaneen

Koning Albert II-laan 9
Brussel
België
Europa

#koningalbertIIlaan9

zaterdag 4 maart 2023

POËZIE / graaien

als je per abuus onterecht 
belastinggeld ontvangt

(dat oa dient om
mensen hun klein 
pensioen uit te betalen)

dan schenk je dat niet weg
om nog meer belastingen 
te ontwijken, maar stort je dat 
terug in de staatskas

anders heet dat nog altijd
gewoon ordinair graaien 

#deverlichtebeschaving

POËZIE / coke

het is niet 
omdat 
coke rijmt 
op woke 
dat 
dat twee 
dezelfde
dingen zijn

coke slijpt tweespalt
in uw brein

woke vult
de hiaten

coke maakt barsten
woke repareert

coke is het boormachien 
woke de polyfilla

#deverlichtebeschaving

donderdag 16 februari 2023

POËZIE / bevoegdheden

alle bevoegde 
bevoegdheden
zouden zich beter 
zelf wat bekwamen
in fundamentele
normen en waarden
in plaats van in 
de wandelgangen 
wat te gaan staan 
bekvechten terwijl
mensen van een
vies kraakpand
naar een deken 
op het trottoir
moeten verhuizen

uw grootmoeder
heeft ook nog
oorlog meegemaakt
 
ze draait zich om
in haar graf

dinsdag 31 januari 2023

POËZIE / kuip

fantoomliefje in dat vlakke land
dat ook het mijne is, twijfelend 
voor de spiegel

uw vage vorm achter een gordijn
vingers die leiden en geleid worden
moddervoeten die komen van buiten

waar de mais staat te wiegen
waar massieve brabanders
hun horrorhoeven 
tegen kasseien kletsen
gebarsten en gekloven 
door jarenlange vetes

groen gras in vierkantjes 
gesneden, allemaal even groot
afgebakend met prikkeldraad

in de zomer draven ze vrijer
stampen ze over grenzen
waar poorten zijn opengebleven

in de winter krijgen ze 
strooien bedjes
binnen en een beetje warm

terwijl hier en daar buiten
gecracqueleerd door de koude
bevroren en verlaten
een witporceleinen
badkuip op hoge poten
is blijven staan

ooit om onze grootouders
in te baden vooraleer ze hun
zondagse zooi drappeerden
en Jezus of een of andere
om vergiffenis smeekten

nu een drinkplaats 
voor het blanc bleu

zondag 22 januari 2023

POËZIE / dezelfden

wij zijn
dezelfden

wij zijn
de tandelozen
de vaderlozen
de gebrokenen

wij zijn
de levenden
de gedrevenen
de zoekenden

wij zijn
de vechtenden
de overlevenden
de zwevenden

wij zijn
de blijen
de lachenden
de wanhopigen

wij zijn
de vierhoekigen
de kantelenden
de ratelenden

wij zijn
de mensen
die wij zijn

wij zien 
ons graag

vrijdag 13 januari 2023

POËZIE / wij

een bevallende vrouw 
die op straat wordt gezet
door het ziekenhuis
waar ze hulp zoekt 

een kraakpand vol mensen
in nood die tussen de ratten 
en de kak moeten leven 
omdat ze nergens anders
terecht kunnen 
en niemand die wil 
dat ze als mensen 
behandeld worden 

want wij zijn verlicht
en beschaafd en dat is 
wat wij doen met mensen 
die op de vlucht zijn
en niet wit zoals wij